ప్రైమరీ తరగతులకు F.A 1,2,3, & S.A -1 మొత్తం 200 మార్కులను 50% కి రెడ్యూస్ చేయగా విద్యార్థి పొందే మార్కుల జాబితా.

ప్రైమరీ తరగతులకు F.A 1,2,3, & S.A -1 మొత్తం 200 మార్కులను 50% కి రెడ్యూస్ చేయగా విద్యార్థి పొందే మార్కుల జాబితా.Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top