అమ్మఒడి పథక తుది అర్హుల జాబితా ప్రశ్నలు - సమాధానాలు

1.  EKYC pending వున్న వారి names కూడా Final Eligible వచ్చాయి.?

Ans :: Payment will be sent for eKYC completed cases only.

2. Mother death అయిన వారి names eKYC కి enable అవ్వలేదు ?

Ans :: Provision will be provided to capture alternate UID for mother Death cases by evening.

3. Grivience raise చేసిన వాటి గురించి ఇంతవరకు information లేదు.?

Ans:: As per scheme and 6 step validation,  eligible grievances considered and updated in the list. Ineligible remarks will be provided in NBM grievance module.

4. Provisional eligible list bank account NPCI status active లో వుంది కాని ఇప్పుడు ఫైనల్ లిస్ట్ లో inactive అని చూపిస్తుంది.?

Ans :: Latest NPCI status Provided in the list.

5. Ammavodi Grievence raise చేసిన student / mother names eKYC కి ఇంకా enable అవ్వలేదు.?

Ans :: Who ever raised Grievance in NBM as on 17.06.2022. Will show revised mother uid number by 2pm in BOP app.

6. అమ్మఒడి అనర్హుల జాబితా ఎప్పుడు విడుదల అవుతాయి ?

Ans :: ఈ రోజు అనగా 23-06-22 సాయంత్రం లోపు విడుదల అవుతాయి.

Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Capacity Building Training & Registration Links
Telugu & English News Papers
Ammavodi Eligibility Lists
FA & SA Marks Entry
Read Along App and May 2021 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top