26 కొత్త జిల్లాలు - ప్రతి జిల్లా ఒక్కో యూనిట్ గా 26 జిల్లాలలో SSC పబ్లిక్ పరీక్షలు, ASE మరియు ఇతర పరీక్షలు నిర్వహణ కోసం ఇన్‌ఛార్జ్ ACGE పోస్టులు - విధులు మరియు బాధ్యతల స్థిరీకరణ - కొన్ని సూచనలు

26 కొత్త జిల్లాలు - ప్రతి జిల్లా ఒక్కో  యూనిట్ గా 26 జిల్లాలలో  SSC పబ్లిక్ పరీక్షలు, ASE మరియు ఇతర  పరీక్షలు నిర్వహణ కోసం  ఇన్‌ఛార్జ్ ACGE పోస్టులు -  విధులు మరియు బాధ్యతల స్థిరీకరణ - కొన్ని సూచనలు


Download Proceeding Copy

Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top